อบรมเชิงปฏิบัติการ

Free online courses

อบรมเชิงปฏิบัติการที่คุณไม่ควรพลาด ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 

ที่นี่ @SCI-TRU