การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมการประกวด

ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น โดยการประกวดจะแยกเป็นระดับชั้น ได้แก่

1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขยายเวลาการรับสมัคร


รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวด
จนถึงวันที่ 12 พฤจิกายน พ.ศ. 2564

Meeting ID: 993 134 7157

Passcode: gensci

ส่งไฟล์วิดีโอหรือแชร์ link วิดีโอ มายัง sci1@lawasri.tru.ac.th การแข่งขัน ภายในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลาไม่เกิน 16.30 น.