คอร์ส อบรมออนไลน์ @SCI-TRU

ปิดการอบรมในคอร์สออนไลน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ากิจกรรมกับเราในปีนี้นะคะ


ปิดการอบรมออนไลน์
จัดโดยสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราในปีนี้นะคะ


ปิดการอบรมออนไลน์ จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราในปีนี้นะคะ