การประกวดแข่งขัน

ขอขอบคุณทุกโรงเรียนและผู้ปกครองที่ส่งนักเรียนและบุตรหลานของท่านเข้าร่วมการประกวดแข่งขันกับเรานะคะ

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
ในช่วงเดือนธันวาคม
สามารถสมัครได้
ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564