Awesome Trip

ร่วมเดินทางกับเรา

ท่านจะได้ร่วมเดินทางกับเรา ในการนำศาสตร์ทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา มาประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาในท้องถิ่นของเรา

เดินทางไปกับสาขาวิชาฟิสิกส์
เดินทางไปกับสาขาวิชาฟิสิกส์
เดินทางไปกับสาขาวิชาเคมี
เดินทางไปกับสาขาวิชาเคมี
เดินทางไปกับสาขาวิชาชีววิทยา
เดินทางไปกับสาขาวิชาชีววิทยา