หน้าแรก

Science week 2022
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

โปรดติดตามเราอีกครั้ง เร็ว ๆ นี้

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

ระกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราในปีนี้นะคะ
ส่วนการรับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมชมนิทรรศการเราได้ปิดการรับเกียรติบัตรไปแล้ว


เชิญเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ กับ โครงการ Globe@TRU


ขั้นตอนและการส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินรางวัลการประกวดแข่งขัน

เอกสารขอรับเงินรางวัล
1.ใบสำคัญรับเงิน
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงินของนักเรียนที่ได้รับรางวัล
3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ส่งเอกสารมาที่

321 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ติดต่อสอบถามที่ 083-7017953 คุณสุราลัย ชูเชื้อ

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

เชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดงานให้ดีขึ้นในปีหน้า ขอบคุณค่ะ